Przejdź do treści
Strona główna » Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe

Rozpoczęliśmy rekrutację na dwa nowe kierunki studiów podyplomowych – MBA w badaniach klinicznych oraz Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja.

Zajęcia rozpoczną się już w październiku 2024 r. i będą bezpłatne dla słuchaczy, ponieważ projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu NR ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych. Wartość dofinansowania to 2 944 227,50 zł.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego i absolwentów studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających minimum roczne doświadczenie zawodowe.

MBA w badaniach klinicznych to autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia będą trwały 4 semestry i będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, z zajęciami w piątek, sobotę i niedzielę.

Program studiów opracowany został tak, by wykształcić u uczestników umiejętność strategicznego spojrzenia na zarządzanie procesem badawczym, zarządzania kapitałem ludzkim, kierowania zespołem, umożliwiającym podejmowanie odpowiedzialnych i strategicznych rozwiązań, niezbędnych w procesie badań klinicznych – mówi prof. Wojciech Sobiczewski, kierownik studiów MBA w badaniach klinicznych.

Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania procesem tworzenia i przeprowadzania badań klinicznych, aspektów prawnych zarządzania zasobami ludzkimi i danymi w badaniach klinicznych oraz utrzymania najwyższej kultury jakości, która jest niezbędnym elementem procesu zdobywania informacji w badaniach klinicznych. Warunkiem ukończenia studiów będzie przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem opiekuna wskazanego przez kierownika merytorycznego studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją.

Studia podyplomowe na kierunku Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja potrwają natomiast dwa semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, w weekendy.

Program studiów podzielony został na 4 moduły tematyczne: zarządzanie innowacjami w opiece medycznej, nowoczesna logistyka medyczna, innowacje w diagnostyce laboratoryjnej oraz innowacje w diagnostyce obrazowej. W ramach modułów będą odbywały się zajęcia warsztatowe. Podczas warsztatów słuchacze będą mieli okazję poznać funkcjonowanie i pracę na najnowocześniejszych sprzętach medycznych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, wirtualne symulatory badań i systemów aplikacyjnych) – mówi dr hab. Tomasz Stefaniak, kierownik studiów – Dodatkowo poruszane będą tematy związane z nowoczesnym zarządzaniem projektowym, wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowościami technologicznymi z pogranicza medycyny i innych dziedzin. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci z dziedzin medycznych, ale także informatyki czy zarządzania. Unikalna formuła modułowa pozwala na dostosowanie części programu zajęć do własnych preferencji i szczególne pogłębienie wiedzy w kierunkach, w których studenci widzą swoją przyszłość zawodową.

Warunkiem otrzymania dyplomu będzie przygotowanie pracy warsztatowej z wykorzystaniem analizy rzeczywistych danych medycznych.

To odpowiedź na potrzeby zmieniającego się rynku usług medycznych, na którym poszukuje się obecnie nowych, satysfakcjonujących rozwiązań zarówno dla pacjentów, jak i pracowników, tworząc przyjazne miejsce leczenia i pracy – tłumaczy Katarzyna Grzejszczak, dyrektor Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania aplikacji upływa 14 sierpnia 2024 r.

Skip to content