Przejdź do treści

O GUMEDICUM

O GUMEDICUM

Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego GUMEDICUM to nowy podmiot w ofercie naszej Uczelni. Rozwija jej działania w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych typu MBA — Master of Business Administration oraz tworzy i koordynuje wdrażanie w życie nowoczesnej biznesowej oferty edukacyjnej kierowanej do kadry zarządzającej i pracowników sektora ochrony zdrowia. To odpowiedź na potrzeby zmieniającego się rynku usług medycznych, na którym poszukuje się obecnie nowych rozwiązań satysfakcjonujących zarówno dla pacjentów, jak i pracowników, w celu stworzenia przyjaznych miejsc hospitalizacji i pracy.

Gdański Uniwersytet Medyczny od lat kształci kadry medyczne na wszystkich poziomach nauczania. GUMEDICUM, będąc jego częścią oferuje słuchaczom dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnej infrastruktury. Programy GUMEDICUM wyróżnia kadra wykładowców, starannie dobierana przez kierowników studiów i szkoleń, spośród wybitnych specjalistów z doświadczeniem w dydaktyce. Już podczas nauki w GUMEDICUM łączymy teorię z praktyką, dzięki czemu nasi absolwenci są wyposażeni w narzędzia i wiedzą jak ich używać na dalszym etapie swojej kariery.

Obecnie w ofercie Kolegium, która będzie sukcesywnie poszerzana, są dwa kierunki studiów podyplomowych Trychologia kliniczna oraz Fizjoterapia dna miednicy.  
Katarzyna Grzejszczak
dyrektor GUMEDICUM – Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Katarzyna Grzejszczak, doświadczona menadżer posiadająca wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi w branży energetycznej, ochronie zdrowia i w sektorze publicznym oraz kompetencje w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej dla instytucji publicznych, jak również przedsiębiorstw, na realizację projektów infrastrukturalnych i badawczo-rozwojowych, realizowanych także w środowisku międzynarodowym.

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i studiów MBA dla ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania i komunikacji w organizacji. Obecnie zatrudniona na stanowisku zastępcy kanclerza ds. strategii i rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pasjonuje się podróżami, szczególnie tymi na własną rękę, kuchnią włoską i azjatycką oraz sportami wodnymi.

Jednostki GUMEDICUM

Jednostki GUMEDICUM

Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych

W ramach Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr GUMed działa Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych. Pracownia ma charakter multidyscyplinarny i zabezpiecza szkolenie z zakresu technik bronchoskopowych, ultrasonografii płuc, technik małoinwazyjnych w ginekologii oraz położnictwie. Taka struktura integruje środowisko nauczycieli akademickich zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, ale skupionych wokół tej samej, bardzo nowoczesnej metodyki nauczania. Ponadto służy to standaryzacji procesu szkolenia specjalizacyjnego jednocześnie w wielu specjalizacjach. Pracownia została wyposażona w 8 symulatorów do wirtualnej symulacji oraz 4 zestawy do ćwiczeń symulacji pracy na fantomach.

Więcej o Samodzielnej Pracowni Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstało Centrum Symulacji Endoskopowej (CSE), którego działalność ukierunkowana jest na szkolenie podyplomowe kadry lekarskiej w zakresie umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w diagnostyce i terapii. To efekt współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMPK), które od 2017 r. realizuje projekt UDA-POWR. 04.03.00-00-0291/16-00 Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych. Autorem, inicjatorem idei oraz koordynatorem projektu jest prof. Michał Pirożyński z CMKP, natomiast koordynatorem merytorycznym CSE w GUMed jest prof. Sławomir Żegleń, prof. uczelni z Kliniki Pneumonologii i Alergologii.

Pracownia ma charakter multidyscyplinarny i na obecnym etapie zabezpiecza szkolenie z zakresu technik bronchoskopowych, ultrasonografii płuc, technik małoinwazyjnych w ginekologii oraz położnictwie. Taka struktura integruje środowisko nauczycieli akademickich zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, ale skupionych wokół tej samej, bardzo nowoczesnej metodyki nauczania. Ponadto służy to standaryzacji procesu szkolenia specjalizacyjnego jednocześnie w wielu specjalizacjach.

CSE GUMed działa jako Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych i jest jednym z elementów Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej tworzonej w ramach projektu. W strukturze Uczelni funkcjonuje w ramach Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr.

Szczególnie cieszy zebrany wokół projektu zespół, to najważniejsze, ale również należy zwrócić uwagę na fakt, że dzięki współpracy z CMKP, GUMed dysponuje najnowszym obecnie dostępnym na rynku sprzętem symulacyjnym – mówi prof. Sławomir Żegleń.

Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych, a także jego standaryzacja w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej. Szkolenia poprowadzą specjaliści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: z dziedziny bronchoskopii – dr hab. Sławomir Żegleń, prof. uczelni, dr Piotr Chwirot, dr Robert Dziedzic, lek. Alicja Janowicz; z ultrasonografii płuc – dr hab. Natalia Buda; z dziedziny ginekologii – prof. dr hab. Dariusz Wydra, dr hab. Sambor Sawicki, dr Anna Szkop-Dominiak, dr Anna Abacjew-Chmyłko oraz dr Katarzyna Wartecka-Zielińska. W projekt zaangażowany jest również dr Mikołaj Frankiewicz z Kliniki Urologii GUMed, autor jednej z bardziej liczących się publikacji i ekspert w zakresie urologii.

Pracownia została wyposażona w 8 symulatorów do wirtualnej symulacji oraz 4 zestawy do ćwiczeń symulacji pracy na fantomach:

  • LAPMentor to aparat symulujący pracę na bloku operacyjnym przy procedurach laparoskopii. Pomaga prowadzącemu kurs prze•dstawić podstawowe czynności niezbędne do wykonywania procedur laparoskopowych. Pracownia została wyposażona w 2 takie aparaty; dodatkowo zostały zagwarantowane 2 trenażery z torem wizyjnym do ćwiczeń umiejętności w realnej rzeczywistości.
  • BRONCHMentor jest symulatorem, dzięki któremu prowadzący kurs może wyjaśnić podstawy pracy w pracowni bronchofiberoskopowej. Kursanci mają możliwość ćwiczyć wykonywanie bronchoskopii na różnym poziomie – od podstawowej bronchoskopii do zabiegów ratunkowych i zaawansowanych. Na wyposażeniu pracowni są 2 pełnowymiarowe symulatory do bronchoskopii oraz 1 mobilny BronchExpress. Jest on mniej rozbudowany, ale umożliwia szlifowanie umiejętności nabytych w trakcie szkolenia. Dodatkowo zagwarantowane są 2 fantomy wraz z torami wizyjnymi, by ćwiczyć umiejętności poza wirtualną rzeczywistością.
  • HystSim to aparat, który symuluje zabiegi histeroskopii – tej diagnostycznej, jak i zabiegowej. Jest pomocą przy wyjaśnianiu podstaw tego zabiegu, wykonywaniu diagnostyki u pacjentek ginekologicznych oraz pokazaniu podstaw histeroskopii wykonywanych u pacjentek.
  • U/SMentor to symulator do nauki wykonywania badań ultrasonograficznych. Na wyposażeniu pracowni są 2 aparaty symulujące USG oraz fantomy męskie i żeńskie. Kursanci mogą poznać podstawy badań ultrasonograficznych płuc przy szkoleniu z bronchoskopii oraz zaznajomić się z całym wachlarzem badań ginekologicznych – od rutynowych badań wykonywanych w gabinecie ginekologicznym do badań położniczych w trakcie trwania ciąży.

Naszą ambicją i głównym kierunkiem rozwoju jest rozszerzenie działalności o pozostałe specjalności i metody, łącznie ze szkoleniem w zakresie robotyki medycznej – dodaje prof. Żegleń.

Kursy w ramach współpracy z CMKP rozpoczęły się 27 lutego br. Do końca czerwca 2023 r. Pracownia ma przeszkolić około 50 lekarzy rezydentów.

Kontakt

Kontakt

Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Skip to content