Przejdź do treści

Studia podyplomowe Master of Business Administration

Studia podyplomowe Master of Business Administration

MBA dla sektora ochrony zdrowia – poprzednia edycja studiów MBA

MBA dla sektora ochrony zdrowia. Poprzednia edycja studiów MBA

Gdański Uniwersytet Medyczny od lat kształci kadry medyczne na wszystkich poziomach nauczania, od studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich, podyplomowych, po kursy specjalistyczne i MBA. Te ostatnie pod nazwą MBA dla ochrony zdrowia z powodzeniem realizowaliśmy już w ramach projektu Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Absolwenci dwóch edycji tych studiów 21 kwietnia 2023 r. odebrali dyplomy https://gumed.edu.pl/73876.html.

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uczelnią Łazarskiego oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym prowadzi program MBA w Ochronie Zdrowia. Modułowy charakter programu pozwala słuchaczom elastycznie do swoich zainteresowań i ścieżki kariery kształtować zakres studiów. Wyróżnieniem programu jest kadra wykładowców, wśród której ponad 95% stanowią praktycy prawa i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy, z doświadczeniem badawczym i szkoleniowym w sektorze zdrowia. Zajęcia realizowane w ramach studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Skip to content