Przejdź do treści

O studiach

MBA w badaniach klinicznych

To autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jego głównym celem jest pokazanie Uczestnikom perspektywy nie tylko badacza klinicznego ale również strony biznesowej co umożliwi Uczestnikom zdobycie wiedzy, doświadczeń
z praktykami biznesu, m.in. z obszaru zarządzania i ekonomii.

To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie badań klinicznych. Wykształceni zostaną managerowie i specjaliści w zakresie pozyskiwania, planowania, budżetowania oraz obsługi i skutecznego nadzoru nad badaniami klinicznymi.

Dla kogo?

Dla kogo stworzyliśmy ten kierunek

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego (pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy Uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego).

Absolwenci studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich posiadający min. roczne doświadczenie zawodowe.

Rekrutacja

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych – złożenie w określonym warunkami rekrutacji terminie, wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Lista dokumentów, które należy złożyć:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Kolegium, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • życiorys w formie CV z klauzulą RODO,
  • skan dyplomu ukończenia wyższych studiów bądź jego odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu/odpisu,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych dla Uczestników studiów podyplomowych realizowanych zgodnie z Projektem (kopia dokumentów poświadczająca zatrudnienie w sektorze biomedycznym)

Program studiów

Program studiów

Program studiów opracowany został w taki sposób, by wykształcić u Uczestników zdolność strategicznego spojrzenia na zarządzanie procesem badawczym, zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętnego kierowania zespołem, które umożliwi podejmowanie odpowiedzialnych i strategicznych rozwiązań, które są niezbędne w procesie badań klinicznych.

Studia pozwolą Uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania procesem tworzenia i przeprowadzania badań klinicznych, aspektów prawnych zarządzania zasobami ludzkimi i danymi w badaniach klinicznych oraz utrzymania najwyższej kultury jakości, która jest niezbędnym elementem procesu zdobywania informacji w badaniach klinicznych.

Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w miesiącu w formie 3-dniowych zjazdów (piątek-niedziela).

Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – wykłady online oraz stacjonarnie. Oprócz zajęć teoretycznych Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach i warsztatach.

Nasza kadra

Kadrę dydaktyczną będą stanowili pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jak również specjaliści współpracujący z zakresu prawa regulującego prowadzenie badań klinicznych w Polce i za granicą, z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi w jednostkach medycznych, zarządzania badanym produktem leczniczym, zarządzania marketingowego i PR w badaniu klinicznym, psycholodzy kliniczni, farmakolodzy i farmaekonomiści, z doświadczeniem menadżerskim w jednostce medycznej, w zakresie wspierania realizacji badań klinicznych, w koordynowaniu badań klinicznych w podmiocie leczniczym w zakresie monitorowania badań klinicznych, koordynowaniu badań klinicznych w podmiocie leczniczym w zakresie audytu badań klinicznych, w zakresie zarządzania jakością badań klinicznych i akredytacją w podmiocie leczniczym, z doświadczeniem w nadzorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii w badaniach klinicznych.

Dokumenty

Kierunek studiów podyplomowych dofinansowany z budżetu państwa.

KONKURS NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ AUTORSKIEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK BIOMEDYCZNYCH

Projekt pn. “Innowacyjne Kadry Sektora Biomedycznego – Autorski Program Kształcenia Podyplomowego GUMed”

Agencja przyznała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 2 944 227,50 zł // całkowita wartość projektu 2 944 227,50 zł

Kierunek MBA w Badaniach Klinicznych to odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku pod kątem braku specjalistów w dziedzinie badań klinicznych.

Skip to content