Przejdź do treści

Trychologia kliniczna

Trychologia to dziedzina dermatologii, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry głowy i włosów. Rozwija się dynamicznie, przyczyniając się do wypracowania skutecznych metod rozpoznawania i leczenia łysienia i zmian w skórze głowy. Łączy w sobie wiele dziedzin medycznych, a studia podyplomowe na kierunku trychologia kliniczna oferują kompleksową edukację lekarzom, kosmetologom i trychologom.

Trychologia kliniczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to pierwsze studia podyplomowe w Polsce, które łączą rzetelną wiedzę kliniczną z praktycznym podejściem biznesowym i są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku trychologicznego na edukację opartą na najnowszych zdobyczach nauk medycznych. To unikalna okazja do zdobycia specjalistycznej wiedzy, która otworzy drzwi do kariery zawodowej i uzyskanie kwalifikacji w zakresie trychologii medycznej.

Dla kogo?

Dla kogo?

Trychologia kliniczna

Studia są przeznaczone dla absolwentów (min. I stopnia) studiów medycznych, kosmetologii, dietetyki lub innych specjalności (pod warunkiem udokumentowania osiągnięć lub działań w zakresie rozwoju trychologii).

Dla osób chcących zdobyć nowoczesną wiedzę i umiejętności niezbędne w salonach kosmetycznych, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych. Studia przygotowują także do współpracy z lekarzem w gabinecie dermatologicznym lub medycyny estetycznej. Słuchacze nauczą się w praktyce jak prawidłowo diagnozować pacjentów, skutecznie prowadzić terapię trychologiczną oraz odpowiednią pielęgnację skóry głowy i włosów.

Rekrutacja

Rekrutacja

GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny
Najpierw należy wypełnić wstępny formularz rekrutacyjny, do którego kieruje odnośnik ZAPISZ SIĘ. Po jego wypełnieniu pojawi się wiadomość, z informacją o kolejnych krokach. O przyjęciu na studia decyduje spełnienie w terminie wymogów rekrutacyjnych:
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego
 • przesłanie dokumentów potwierdzających ukończone studia wyższe z medycyny, kosmetologii, dietetyki
 • w przypadku ukończenia innych studiów – list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w dziedzinie trychologii.
GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny

Program studiów

Program studiów

Trychologia kliniczna w GUMEDICUM

Program obejmuje nauki kliniczne i nauki podstawowe, a słuchacze będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, w tym pracy z pacjentami na oddziałach szpitalnych UCK. Studia są prowadzone przez zespół lekarzy, farmaceutów, chemików, kosmetologów, trychologów oraz przedsiębiorców, dzięki czemu absolwenci zdobędą także wiedzę z zakresu brandingu i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia będą się odbywały w formie sesji weekendowych z możliwością organizacji zajęć także w piątki (8 zjazdów na semestr). Formą zajęć będą wykłady (30%), odbywające się stacjonarnie, jak również seminaria, ćwiczenia laboratoria i zajęcia praktyczne (70%) w Katedrze Chemii Medycznej GUMed, salach wykładowych GUMed/UCK, a także w oddziałach szpitalnych UCK.

Semestr I

 • Anatomia, fizjologia i immunologia skóry (15 godz.; E)
 • Chemia medyczna z elementami biochemii (25 godz.; E)
 • Patomechanizmy chorób skóry głowy (20 godz; ZO)
 • Podstawy biofarmacji i farmakokinetyki (5 godz.; Z)
 • Podstawy pielęgnacji skóry głowy (20 godz.; Ew2)
 • Symptomatologia kliniczna i podstawy terapii chorób skóry głowy (27 godz.; Ew2)

Semestr II

 • Chemia i receptura kosmetyków (10 godz.; ZO)
 • Implikacje molekularne i komórkowe w trychologii (20 godz.; ZO)
 • Korelacje kliniczne w trychologii (20 godz.; ZO)
 • Podstawy pielęgnacji skóry głowy (10 godz.; E)
 • Symptomatologia kliniczna i podstawy terapii chorób skóry głowy (33 godz.; E)
 • Zarządzanie gabinetem trychologicznym i podstawy brandingu (15 godz.; Z)
Formy zaliczenia przedmiotów
E – egzamin, Ew2 – egzamin w drugim semestrze, ZO – zaliczenie z oceną, Z – zaliczenie

Literaturę uzupełniającą wiedzę z zakresu studiów znajdziesz TUTAJ.

Harmonogram sesji weekendowych

 

Nasza kadra

Magdalena Górska-Ponikowska

Magdalena
Górska-Ponikowska

Profesor, kierowniczka Katedry Chemii Medycznej GUMed i jedynej w Polsce Pracowni Kosmetologii i Trychologii Medycznej (GUMed). Kierownik kierunku Trychologia kliniczna. Wizytująca profesor na Uniwersytetach Zagranicznych w Palermo (Włochy) i Stuttgarcie (Niemcy). Współwłaścicielka marki kosmetycznej. Twórczyni autorskich dermokosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy i głowy. Autorka i współautorka artykułów naukowych, popularno-naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych z dziedziny medycyny i kosmetologii. Specjalistka z zakresu badań nad rolą stresu oksydacyjnego w szeregu patologii, w szczególności nowotworów. Laureatka licznych nagród m.in. Sopocka Muza w Dziedzinie Nauki, Człowiek Roku 2022 Art of Beauty Prestige Awards, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mama trzylatka.

Roman Nowicki

Roman Nowicki

Profesor, kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Autor artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziałów w podręcznikach i podręczników, których tematyka obejmuje problematykę chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych i zawodowych, zakażeń grzybiczych i bakteryjnych. Od 2004 r. przewodniczy Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i od 13 lat organizuje doroczne, międzynarodowe spotkania Akademii Dermatologii i Alergologii w Ustce. Od 2014 r. przewodniczy Oddziałowi Morskiemu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pomysłodawca i organizator międzynarodowych konferencji Dermatologia i alergologia bez granic. Od 9 lat organizuje cykliczne spotkania Dermatologia, Wenerologia i Alergologia w Sopocie. Od września 2016 r. przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA).

Wioletta Barańska-Rybak

Wioletta
Barańska-Rybak

Specjalistka dermatolog i wenerolog z tytułem naukowym profesora. Od 2002 r. pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed.
Realizuje badania naukowe dotyczące Staphylococcus aureus oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych pod kątem ich skuteczności, bezpieczeństwa, potencjału alergizującego oraz możliwości wykorzystania w praktyce. Za działalność naukową i organizacyjną otrzymała liczne nagrody krajowe i zagraniczne. Jedną z najważniejszych jest nagroda Fondation á l’attention de C.Sentenac La Roche Posay Laboratoire Pharmaceutique za najlepszą publikację w dziedzinie dermatologii doświadczalnej opublikowaną w Journal of Antimicrobial Chemotherapy w 2006 r.
Aktywny członek Advisory Board w firmach Galderma, CeraVe, Pierre Fabre, Medac, Teoxane oraz Croma i wielu uznanych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń medycznych. Autorka i współautorka ponad 400 publikacji naukowych.

Michał Sobjanek

Michał Sobjanek

Pracownik pododdziału dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Jego doktorat dotyczył zmian barwnikowych aparatu paznokciowego, natomiast habilitacja patogenezy raka podstawnokomókowego. Głównymi nurtami zainteresowań naukowych są: patogeneza i klinika raka skóry, nowotwory aparatu paznokciowego oraz nieinwazyjne techniki obrazowania skóry (dermoskopia, mikroskopia konfokalna). Współautor licznych publikacji (IF 297). Część prac realizowana była w ramach wieloośrodkowych projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (International Dermoscopy Society). Ekspert dziedzinie diagnostyki i leczenia czerniaka i nieczernikowych nowotworów skóry. Należy do Komitetu Sterującego Centrum Diagnostyki i Leczenia Czerniaka UCK w Gdańsku, gdzie zajmuje się koordynacją badań przesiewowych i profilaktycznych ukierunkowanych na wczesną detekcję nowotworów skóry. Wraz z dr Martyną Sławińską zorganizował Pracownię Mikroskopii Konfokalnej i Dermoskopii Skóry.

Sambor Sawicki

Sambor Sawicki

Absolwent AMG w Gdańsku z  2001 r. Od początku pracy zawodowej zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako lekarz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym – w Klinice Położnictwa, Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej. W 2008 r. uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie badań dotyczących leczenia operacyjnego raka jajnika, a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w oparciu o cykl publikacji dotyczących zastosowania biopsji węzła wartowniczego w leczeniu raka błony śluzowej trzonu macicy. Posiada specjalizacje z zakresu: położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii. Głównym obszarem zawodowych zainteresowań są zagadnienia dotyczące ginekologii onkologicznej, technik laparoskopowych w ginekologii. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz European Society of Gynecological Oncology.

Wiesław Cubała

Wiesław Cubała

Profesor, kierownik Kliniki Psychiatrii GUMed. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na psychofarmakologii zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, ze szczególnym uwzględnieniem ketaminy i innych szybko działających leków przeciwdepresyjnych (RAAD) stosowanych w zaburzeniach nastroju. Szczególnie zainteresowany jest badaniami nad stosowaniem ketaminy w leczeniu ciężkiej, lekoopornej i opornej na leczenie depresji a także klozapiny w depresji lekoopornej w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, ze szczególnym uwzględnieniem samobójstw i specyfikatorów szybkiego cyklu. Profesor zaangażowany jest w wiele inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego z psychiatrii i terapii poznawczo-behawioralnej, w tym w opracowywanie wytycznych leczenia zaburzeń nastroju i lękowych dla lekarzy psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Jest oddany nauczaniu klinicznych i badawczych aspektów psychofarmakologii.

Tomasz Bączek

Tomasz Bączek

Profesor, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej.  Odbył staż podoktorancki w Barnett Institute w Northeastern University w Bostonie (2002-2003), gdzie pracował nad udoskonaleniem identyfikacji peptydów w proteomice i w 2012 r. staż w ramach programu Top 500 Innovators na Stanford University. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują: analizę farmaceutyczną i biomedyczną, nauki separacyjne, proteomikę i metabolomikę, chemię leków. Promotor 11 doktoratów. Był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego (2008-2012) i prorektorem ds. nauki GUMed (2012-2016 i 2016-2020). Od 2012 r. członek Grupy eksperckiej ds. Metod Fizykochemicznych Komisji Farmakopei przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Członek Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnomocnik Rektora oraz kierownik Biura Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed.

Wiesław Sawicki

Wiesław Sawicki

Profesor. Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej GUMed. Działalność dydaktyczną realizuje od 40 lat, także w kształceniu podyplomowym w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej, szpitalnej oraz przemysłowej, Studiów Podyplomowych ,,Farmacja Przemysłowa”. Kierował Ośrodkiem Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego GUMed, współtworzył w GUMed system kształcenia ciągłego farmaceutów. Był pomysłodawcą i współtworzył na Wydziale Farmaceutycznym Aptekę Szkoleniową z pracownią komputerową. Autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 70 prac  eksperymentalnych), patentów i  technologicznych opracowań wdrożeniowych  z zakresu technologii otrzymywania i oceny biofarmaceutycznej postaci leku głównie  tabletek i kapsułek z peletkami. Promotor 8 doktoratów i ponad 60  prac magisterskich. W latach 2019-2021 – wicedyrektor Szkoły Doktorskiej GUMed. Obecnie członek Rady Szkoły Doktorskiej GUMed.

Ewa Iżycka

Ewa Iżycka

Absolwentka GUMed (AMG), specjalistka neuropatolog i patomorfolog, profesor tytularny, kierownik Zakładu Patologii i  Neuropatologii GUMed oraz kierownik Zakładu Patomorfologii Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku. Doświadczony dydaktyk i wykładowca akademicki. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich i członek Zarządu Głównego PTP. Aktywnie działa w radach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Autorka i recenzentka licznych publikacji oryginalnych i poglądowych, w tym dotyczących dermatopatologii. Pełni funkcję pomorskiego konsultanta wojewódzkiego z patomorfologii.

Karolina Czyżowska

Karolina Czyżowska

Dyplomowany trycholog, dietetyk kliniczny, kosmetolog, wykładowca akademicki. Pasjonatka szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Wykonywana praca jest jej pasją i spełnieniem w pomaganiu innym. W swojej praktyce opiera się na holistycznym podejściu, łącząc wiedzę z zakresu kilku dziedzin kompleksowo wspiera pacjentów. Specjalizuje się w problemach łysienia i chorób skóry głowy, a także w dietoterapii chorób autoimmunologicznych, zaburzeń trawiennych i hormonalnych. W pracy z pacjentami bazuje na indywidualnych zaleceniach oraz celowanej suplementacji opartej na analizie wyników badań.

Alicja Gondek-Urtnowska

Alicja
Gondek-Urtnowska

Od 2002 roku związana z branżą medyczną. W 2017 r. ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu trychologii. Adiunkt w World Trichology Society. Pierwszy w Polsce biegły sądowy z dziedziny trychologii. W latach 2017-2022 wykładowca oraz twórca programu trychologii na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Autorka wielu publikacji z dziedziny trychologii. Promotor rozwijania „właściwej” trychologii w Polsce. Szkoleniowiec i praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Redaktor naczelna czasopisma Trychologia Okiem Specjalisty.

Katarzyna Uzdrowska

Katarzyna Uzdrowska

Technolog chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska) specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ), a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

Miłosz Lewandowski

Miłosz Lewandowski

Lekarz oraz doktorant Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice i Katedrze Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem wielu publikacji naukowych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach dermatologicznych. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia z wyróżnieniami podczas krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył kierunek zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresie dermatologii oraz trychologii, a w karierze zawodowej ceni sobie innowację, optymalizację wykonywanych zadań oraz dobór odpowiednich współpracowników. Uważa, że połączenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności zarządzania zespołem może nadać szczególną wartość każdemu projektowi. Obecnie jednym z jego głównych obszarów zainteresowań jest zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w medycynie.

Zuzanna Świerczewska

Zuzanna Świerczewska

Lekarka, przewodnicząca SKN Practical&Experimental Dermatology przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych zarówno jako członek komitetu organizacyjnego, jak i wykładowca. Współautorka publikacji naukowych z zakresu dermatologii, zwłaszcza chorób zapalnych skóry. Jej zainteresowania naukowe i badawcze w szczególności skupiają się wokół zagadnienia trądziku odwróconego.

Anna Jakubczyk-Słabicka

Anna
Jakubczyk-Słabicka

 

Doktorantka nauk medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Wydział Lekarski). Absolwentka chemii kosmetycznej na Uniwersytecie Gdańskim, przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych „Trychologia kosmetologiczna” w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Paulina Pastuszak

Paulina Pastuszak

Zwyciężczyni w konkursie Bizneswoman Roku w kategorii „Biznes roku – przychód do 10 milionów złotych”. Edukatorka szkoląca z zakresu stylizacji paznokci na 5 kontynentach. Konsultantka Ministerstwa Rozwoju, pierwsza w Polsce biegła sądowa z zakresu stylizacji paznokci. Doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyrektor programowa Kongresu City Of Nail. Współprowadząca program Kosmetyczne rewolucje w TVN Style. Właścicielka Akademii Online oferującej blisko 60 szkoleń z zakresu Nail Design, prawa, BHP i i zarządzania w branży Beauty. Autorka Leksykonów Stylizacji Paznokci “Wyssane z palca®”; host serii podcastów o tym samym tytule, autorka publikacji akademickich i ponad 400 artykułów w prasie branżowej na całym świecie.

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska

Magister Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na Wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności fitness ćwiczenia psychofizyczne. Z branżą Spa&Beauty związana od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w salonach Day Spa, wczasach prozdrowotnych, znanych hotelach i w dziale Spa promów do Szwecji. Certyfikowany manager oraz masażystka i kosmetyczka. Od 2013 r. zarządza Urban Spa w 5* hotelu, w którym realizuje szereg zadań z zakresu rentowności obiektu, sprzedaży, jak i działań marketingowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Pasjonatka aromaterapii oraz muzykoterapii. Prywatnie miłośniczka rowerowych wycieczek oraz renowatorka zabytkowych ekspresów do kawy.

Ewelina Kreft

Ewelina Kreft

Dyplomowany kosmetolog, ukończyła także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studnia podyplomowe związane z zarządzaniem ośrodkami SPA&Wellness w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Przez lata zarządzała i współtworzyła miejsca związane z troską o zdrowie i urodę oraz inne projekty w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych. Obecnie jest dyrektorem SPA Thera Wellness w hotelu czterogwiazdkowym. Od lat pracuje zarówno z lekarzami medycyny estetycznej, jak i kosmetologami. Uważa, że obie grupy zawodowe są w stanie osiągnąć najwięcej poprzez wzajemne wsparcie, szacunek oraz współpracę.

Alicja Kuban-Jankowska

Alicja
Kuban-Jankowska

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej GUMed i kierownik dydaktyczny przedmiotów chemia medyczna dla kierunku lekarsko-dentystycznego oraz inżynieria warstwy wierzchniej dla kierunku techniki dentystyczne. Tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych otrzymała w 2019 r. za osiągnięcie zatytułowane Nowe mechanizmy inaktywacji białkowych fosfataz tyrozynowych oraz wynikające z nich potencjalne aspekty biomedyczne. Realizuje projekty związane z poszukiwaniem inhibitorów czynników wirulencji bakterii patogennych oraz związków przeciwnowotworowych wobec raka piersi oraz białaczek. Wykorzystuje metody diagnostyczne wpływu związków na komórki nowotworowe, badania aktywności enzymów oraz modelowanie komputerowe do analizy wiązania się potencjalnych inhibitorów.

Magdalena Antoszewska

Magdalena Antoszewska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Doktorantka IV roku Szkoły Doktorskiej GUMed. Prowadzi badania kliniczne dotyczące leczenia ran przewlekłych i zastosowania nowoczesnych technologii do oceny procesu gojenia oraz badanie wykorzystujące system ciągłego monitorowania glikemii (ang. Continuous Glucose Monitoring, CGM) u pacjentów onkologicznych, realizując przy tym grant Młodego Twórcy Nauki. Organizatorka i współorganizatorka licznych konferencji i wydarzeń promujących działalność naukową, w tym konferencji Shameless Gdańsk. Doświadczenie zdobywała również podczas zagranicznych staży naukowych w Aarhus Universitetshospital w Danii. Od trzech lat z zaangażowaniem prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu dermatologii. Aktywnie działa w mediach społecznościowych prowadząc profil na Instagramie @gf_medstudent, gdzie pokazuje swoją medyczną ścieżkę i wspiera studentów oraz medyków w realizacji naukowych celów.

Agnieszka Kaszuba

Agnieszka Kaszuba

Lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii realizowanej w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Autorka i współautorka publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Obecnie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku prowadzi badania dotyczące mastocytozy i nowotworów skóry. Dodatkowo zajmuje się szeroko pojętą medycyną estetyczną i anti-aging, a także laseroterapią.

Małgorzata Fuchs

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Klinikum Dortmund w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu naukowym Uniwersytetu w Münster oraz prywatnych centrach medycznych, w tym prestiżowej klinice przeszczepu włosów i trychologii medycznej w Dortmundzie. Właścicielka gabinetu trychologii medycznej, dermatologii i medycyny estetyczne w Krakowie. Zajmuje się kompleksowo diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób skóry, włosów u dzieci i dorosłych, zabiegami dermatochirurgicznymi i chirurgią odtwórczą włosów. Na swoim koncie posiada wiele publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i sympozjach zagranicznych. 
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kongresach, kursach oraz szkoleniach krajowych i międzynarodowych z zakresu dermatologii, dermatochirurgii i trychologii medycznej.

Michał Żmijewski

Profesor, kierownik Katedry Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, których tematyka obejmuje dermatoendokrynologię oraz dermatoonologię. Współautor rozdziałów do podręczników z dermatologii. W swojej pracy naukowej skupia się na badaniach procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w skórze przy wykorzystaniu przyżyciowej mikroskopii oraz na badaniu nowych leków. Współautor wielu publikacji dotyczących wpływu witaminy D na zdrowie i chorobę, w tym najnowszych polskich rekomendacji dotyczących profilaktyki i leczenia niedoborów witaminy D. Członek szeregu towarzystw naukowych, w tym European Society for Dermatological Research oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

Zapisz się na studia

Rekrutacja na rok 2023/2024 została zakończona. Dziękujemy!

Zapisz się na studia

Rekrutacja na rok 2023/2024 została zakończona. Dziękujemy!

Dokumenty

Dokumenty

Partnerzy kierunku

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Raty

Opłatę za studia podyplomowe można podzielić na dwie lub cztery raty.

Dwie raty

po 12 000
 • I rata do 5 października
 • II rata do 28 lutego

Cztery raty

po 6 000
 • I rata do 5 października
 • II rata do 15 grudnia
 • III rata do 28 lutego
 • IV rata do 30 kwietnia

Zobacz więcej

Skip to content