Przejdź do treści

Fizjoterapia dna miednicy

Fizjoterapia dna miednicy jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem fizjoterapii. Studia podyplomowe z tego zakresu skierowane są do fizjoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze. Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami fizjoterapeutycznymi: treningiem dna miednicy z wykorzystaniem elementów Biofeedbacku, technikami manualnymi (także wisceralnymi), technikami oddechowymi, elektrostymulacją, pessaroterapią.

Fizjoterapia dna miednicy

Dla kogo?

Dla kogo?

Fizjoterapia dna miednicy

Studia są przeznaczone są dla fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Wyjątek stanowią osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, aktualnie ubiegające się o przyznanie prawa wykonywania zawodu (kandydaci zobligowani są dostarczyć prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty do czasu zakończenia studiów).

Oferta skierowana jest do osób, którym zależy na poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie holistycznej opieki nad pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy. W trakcie studiów oprócz tematów związanych z fizjoterapią poruszone zostaną zagadnienia lekarskie, psychologiczne, dietetyczne, pielęgnacyjne, związane z komunikacją interpersonalną, „patient experience”, czy z zakresu seksuologii. Osoby przygotowujące się do prowadzenia działalności gospodarczej będą miały okazję poznać oraz zrozumieć prawne i zarządcze aspekty.

Rekrutacja

Rekrutacja

GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny
Najpierw należy wypełnić wstępny formularz rekrutacyjny, do którego kieruje odnośnik ZAPISZ SIĘ. Po jego wypełnieniu dostaniesz wiadomość, z informacją o kolejnych krokach.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie w terminie wymaganych dokumentów:
 • formularz rekrutacyjny
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia z oryginałem do wglądu)
 • dowód osobisty do okazania w celu potwierdzania zgodności podanych danych
 • kopia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny

  Program studiów

  Program studiów

  Fizjoterapia dna miednicy

  Podczas studiów będzie okazja do zapoznania się nowoczesnymi technikami diagnostycznymi opartymi o najnowsze wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym m.in.: protokołami oceny mięśni dna miednicy, rozejścia mięśni prostych brzucha, całościowej oceny pacjenta w kontekście zaburzeń dna miednicy, wykorzystywania odpowiednich skal oraz kwestionariuszy. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania badania USG w fizjoterapii dna miednicy oraz interpretacji wyników uroflowmetrii czy badania urodynamicznego, manometrii i badań laboratoryjnych.

  Zajęcia będą się odbywały 1-2 razy w miesiącu w formie dwu lub trzydniowych (piątkowo-sobotnio-niedzielnych) sesji stacjonarnych i zdalnych. Planowanych jest 10-12 zjazdów.  Formą zajęć będą wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne na oddziałach szpitalnych UCK.

  Semestr I

  • Anatomia dna miednicy (8 godz.)
  • Fizjologia (6 godz.)
  • Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii (26 godz.)
  • Zaburzenia dna miednicy. Diagnostyka oraz formy leczenia (19 godz.)
  • Fizjoterapia w zaburzeniach uroginekologicznych (36 godz.)
  • Fizjoterapia w rozejściu mięśni prostych brzucha (11 godz.)
  • Fizjoterapia w operacyjnym leczeniu dysfunkcji dna miednicy (24 godz.)
  • Fizjoterapia w dolegliwościach bólowych (23 godz.)
  • Regulacje prawne i jakość usług medycznych w kontekście wykonywania zawodu fizjoterapeuty (11 godz.)

  Semestr II

  • Fizjoterapia w okresie okołoporodowym (39 godz.)
  • Farmakoterapia stosowana w dysfunkcjach dna miednicy (3 godz.)
  • Fizjoterapia w zaburzeniach seksualnych (12 godz.)
  • Aspekty psychologiczne istotne w usprawnianiu pacjentów z dysfunkcjami dna miednicy (14 godz.)
  • Dieta (4 godz.)
  • Fizjoterapia mężczyzn (17 godz.)
  • Fizjoterapia anorektalna (16 godz.)
  • Fizjoterapia w pediatrii (15 godz.)
  • Egzamin końcowy

  Harmonogram sesji weekendowych

   

  Nasza kadra

  Nasza kadra

  Katarzyna Gierat-Haponiuk

  Katarzyna
  Gierat-Haponiuk

  Fizjoterapeutka z tytułem doktora, absolwentka Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia (MBA), kierownik kierunku Fizjoterapia dna miednicy. Od wielu lat nauczyciel akademicki (adiunkt) w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konsultant wojewódzka w dziedzinie fizjoterapii, członkini Krajowej Izby Fizjoterapeutów I kadencji (KIF). Organizatorka wielu kursów i szkoleń dla fizjoterapeutów, głównie specjalizacyjnych. Przygotowywała programy szkoleń podnoszących kompetencje fizjoterapeutów w ramach współpracy z KIF. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Zespołu ds. ewaluacji kształcenia, które przygotowują do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Założycielka i kierująca Samodzielnym Zespołem Fizjoterapeutów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, szpitala GUMed. Ma troje dzieci (dwie dorosłe córki i młodszego syna).

  Zofia Sotomska

  Zofia Sotomska

  Fizjoterapeutka, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu (praca na temat wykorzystania terapii manualnej w przypadku bolesnego miesiączkowania). Podczas studiów doktoranckich odbyła staż w Centrum Medycznym „Żelazna” w Warszawie. Na co dzień pracuje w Samodzielnym Zespole Fizjoterapeutów UCK w Gdańsku na Oddziale Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Oddziale Położnictwa oraz w pracowni fizjoterapii. W pracy klinicznej i naukowej, przede wszystkim zajmuje się fizjoterapią zaburzeń dna miednicy oraz okołoporodową. Jest autorką publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, licznych wystąpień na konferencjach naukowych oraz współautorką książki „Zaburzenie seksualna a fizjoterapia”. Członek International Continence Society oraz International Uroginecological Association.

  Martyna Romanowska-Naimska

  Martyna Romanowska-Naimska

  Fizjoterapeutka specjalizująca się w terapii zaburzeń urologicznych, ginekologicznych i proktologicznych. Absolwentka WUM. Odbyła staż w klinice leczenia dysfunkcji dna miednicy w Paryżu. Prowadzi gabinet fizjoterapii dna miednicy. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu perineologii oraz fizjoterapii dna miednicy. Współpracuje z Kliniką Urologii i Centrum Leczenia Raka Prostaty oraz Szpitalem św. Elżbiety w Warszawie.  Szkoli fizjoterapeutów i jest wykładowcą podyplomowych studiów uroginekologii dla ginekologów. Prowadzi działalność edukacyjną i naukową w obszarze zdrowia intymnego i możliwości fizjoterapii w zaburzeniach takich jak nietrzymanie moczu, stolca, zespołów bólowych miednicy, zaburzeń seksuologicznych, dysfunkcji erekcji oraz reedukacji w ciąży i po porodzie. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Regularnie publikuje artykuły o tematyce dna miednicy.

  Joanna Siereńska

  Joanna Siereńska

  Absolwentka fizjoterapii i doktorantka Pierwszej Szkoły Doktorskiej (PSD) w Katedrze Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii GUMed. Jej praca licencjacka i magisterska, obejmowały tematykę zdrowia dna miednicy – pierwsza odnosiła się do uśmierzania bólu porodowego, a druga do bolesnego współżycia. W ramach PSD pracuje nad projektem dotyczącym wczesnej interwencji poporodowej u kobiet po urazach krocza, mającej na celu łagodzenie bólu poporodowego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych dotyczących uroginekologii oraz członkini wielu organizacji międzynarodowych. Zdobywa wiedzę na szkoleniach z zakresu fizjoterapii dna miednicy, fizjoterapii proktologicznej oraz tematyk pochodnych. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz w Klinice Położnictwa i Ginekologii UCK w Gdańsku, gdzie edukuje pacjentki i wspiera je w pierwszych dniach po porodzie oraz po zabiegach ginekologicznych.

  Tomasz Halski

  Tomasz Halski

  Doktor habilitowany. Zajmuje się badaniami w zakresie weryfikacji skuteczności metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu inkontynencji, obrzęków limfatycznych oraz zaburzeń napięć tkanek miękkich. Jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej Fascia Research Group oraz kierownikiem 2 międzynarodowych projektów badawczo-dydaktycznych realizowanych we współpracy z uniwersytetami we Włoszech, Hiszpanii, Czech i Bułgarii. Przewodniczący Zespołu tematycznego do spraw etyki w badaniach naukowych fizjoterapeutów przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów. Redaktor Gościnny Wydania Specjalnego Physiotherapy in Muscle Pain: Current Updates from Theory to Clinical Practice czasopisma Journal of Clinical Medicine. Członek Rady Naukowej czasopisma Medical Science Puls. Współautor podręczników w zakresie fizjoterapii.

  Małgorzata Starzec-Proserpio

  Małgorzata
  Starzec-Proserpio

  Fizjoterapeutka uroginekologiczna, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała nie tylko w Polsce, ale i w Czechach, Hiszpanii, Norwegii i Kanadzie. Od wielu lat zawodowo związana z Centrum Medycznym „Żelazna” (Szpital i Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii) oraz Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie. Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz poznańskiej SWPS (kierunek Seksuologia Praktyczna). Swój czas dzieli między Polskę a Kanadę, gdzie w Centrum Badawczym Université de Sherbrooke prowadzi badania naukowe z zakresu dysfunkcji dna miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń seksualnych związanych z bólem i przewlekłych zespołów bólowych obszaru miednicy.

   

  Magdalena Grzybowska

  Magdalena Grzybowska

  Specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, uroginekolog. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest uroginekologia, w szczególności analiza jakości życia pacjentek z zaburzeniami dna miednicy. Stopień doktora otrzymała na podstawie pracy pt. „Jakość życia seksualnego pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i obniżeniem narządów płciowych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie osiągnięcia „Narzędzia badawcze i analiza funkcjonowania seksualnego kobiet z zaburzeniami dna miednicy”. Członkini wielu organizacji i towarzystw.  Autorka i współautorka wielu prac i rozdziałów w książkach. Nauczyciel akademicki, promotor. Zastępca ordynatora Oddziału Położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku, pracuje także w Poradni Ginekologiczno-Położniczej CMR GUMed.

  Agnieszka Szuścik-Zięba

  Agnieszka
  Szuścik-Zięba

  Kreatywnie objaśnia ginekologię, profilaktykę onkologiczną i przechodzenie przez raka. Bada i kreuje ginekologiczne doświadczenie pacjenckie oraz przestrzeń między sztuką a medycyną. Aktywna blogerka, prowadzi cykl rozmów „Dialogi”, realizuje autorskie projekty i kampanie, działa na instagramie. Jest prelegentką TEDx, jedną z 50 Śmiałych „Wysokich Obcasów”, ekspertką fundacji SexED, ambasadorką portalu W Trosce O Chorego Pracownika, autorką projektu „To się nie zdarza”, w którym opowiada o swojej chorobie – raku szyjki macicy. Prowadzi szkolenia. Doktor sztuk filmowych i wykładowczyni. Ukończyła fotografię, filologię polską, a także szkolenia psychologiczne i psychoonkologiczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Współprowadzi agencję interaktywną dla medycyny, doradza placówkom medycznym w zakresach patient experience i medical art, prowadzi audyty doświadczenia pacjenckiego. 

  Agnieszka Sobierajska-Rek

  Agnieszka Sobierajska-Rek

  Fizjoterapeutka, doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, pracownik naukowo-dydaktyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 11 lat zdobywa doświadczenie w pracy z pacjentami na oddziale szpitalnym Kliniki Rehabilitacji UCK, prowadzi również prywatną praktykę. Certyfikowana terapeutka Bobath Concept dla dorosłych, PNF, terapeutka manualna metody Kaltenborn-Evjenth. Ukończyła również liczne kursy, m.in. z zakresu fizjoterapii tkanek miękkich oraz terapii nerwowo-mięśniowej.

  Jarosław Kobiela

  Jarosław Kobiela

  Profesor, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii. Kierownik Programu Chirurgii Kolorektalnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Katedry Chirurgii Ogólnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Autor wielu publikacji naukowych na temat nowoczesnej diagnostyki i leczenia raka jelita grubego opublikowanych w światowym piśmiennictwie. Współpracuje z Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego w Centrum Onkologii w Warszawie. Laureat wielu nagród i stypendiów krajowych i międzynarodowych. Uczestnik licznych szkoleń w tym w Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cleveland (USA), Mediolanie (Włochy), Eindhoven (Holandia).

  Edyta Dutkiewicz

  Edyta Dutkiewicz

  Dietetyk, psycholog, psychodietetyk z ponad 15-letnim doświadczeniem. Doktorantka w Zakładzie Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka i współtwórczyni licznych programów profilaktyki zdrowia. Członek interdyscyplinarnego zespołu leczenia otyłości w programie „6-10-14″ w UCK w Gdańsku. Udziela indywidualnych konsultacji oraz pomaga w odzyskaniu zdrowia, lepszego samopoczucia oraz poprawy relacji z jedzeniem kobietom z zaburzeniami hormonalnymi oraz osobom pragnącym skutecznie zredukować zbędne kilogramy i zadbać o swoje lepsze zdrowie. Prywatnie mama Gabi i Michała, aktywnie żyjąca i inspirująca do dbania o siebie. Wielbicielka podróży, smacznego jedzenia i książek.

  Katarzyna Szmaja

  Katarzyna Szmaja

  Specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz studiów podyplomowych o specjalizacji Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje jako pielęgniarka w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Autorka i współautorka publikacji związanych z tematyką moczenia u dzieci.

  Karolina Wójcik-Bilkiewicz

  Karolina
  Wójcik-Bilkiewicz

  Fizjoterapeutka uroginekologiczna z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, od 2017 r. zajmująca się zdrowiem kobiet. Ukończyła studia fizjoterapeutyczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie kontynuowała studia doktoranckie – przerwane po trzecim roku – jednak pozostawiające potrzebę wertowania literatury specjalistycznej w przygotowaniu procesów terapeutycznych. W pracy skupia się na ciele i duchu, nie wyobraża sobie fizjoterapii bez zwrócenia uwagi na dobrostan psychiczny. Prowadzi pacjentki w przygotowaniu do porodu i regeneracji połogowej, kobiety z dolegliwościami bólowymi w obszarze miednicy, nietrzymaniem moczu czy obniżeniem narządu rodnego, pacjentki z rozejściem mięśni prostych brzucha i pooperacyjne. Stale kształci się i podnosi swoje kwalifikacje. Działalność fizjoterapeutyczną rozwija w swoim gabinecie.

  Roksana Jaroszczak

  Roksana Jaroszczak

  Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po studiach pracowała przez 8 lat w Centrum Reedukacji Hélio Marin de la Côte d’Azur. Odbyła tam  szereg szkoleń związanych głównie z perineologią (rehabilitacja zwieraczy kobiet w ciąży, anorektalna, pediatryczna, bólu miednicy i krocza, seksuologiczna, hipopresyjna, elementy terapii manualnej, relaksacji mięśniowej i masażu kobiet w ciąży). Po powrocie do Polski współpracowała z Fundacją Aenon jako asystent szkoleń i tłumacz szkoleń z języka francuskiego oraz z firmą Mediqualis jako szkoleniowiec oraz tłumacz szkoleń i oprogramowania urządzeń. Odbyła szkolenia z zakresu obrazowania USG, biopsychospołecznego podejścia do bólu oraz kompleksowej terapii rozejścia mięśni prostych brzucha z Good Move. Brała czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek IUGA, CONVERGENCE PP, PTU, ICS. Mama małej Julki. Prowadzi własny gabinet w Świdnicy.

  Anita Sikora-Szubert

  Anita Sikora-Szubert

  Mgr fizjoterapii, mgr psychologii i psychoonkolog. Certyfikowana fizjoterapeutka uroginekologiczna PTUG II. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się na fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, fizjoterapii w uroginekologii oraz onkologii i medycynie paliatywnej. Autorka publikacji naukowych dotyczących ginekologii i położnictwa oraz psychologii i onkologii. Autorka poradników psychoonkologicznych dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Czynna uczestniczka i laureatka konferencji naukowych krajowych i zagranicznych z dziedziny fizjoterapii oraz rehabilitacji. Pracownik dydaktyczny Kliniki Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca akademicki na kierunku fizjoterapia. Prowadzi autorskie warsztaty i szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej i psychologii.

  Joanna Szufel

  Joanna Szufel

  Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Właścicielka butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Swoją pasję do prawa medycznego przenosi na grunt fizjoterapii. Od kilku angażuje się w pracę z fizjoterapeutami doradzając jak założyć i bezpiecznie prowadzić gabinet fizjoterapii. To doświadczenie przekłada na blogu “Prawo w gabinecie fizjoterapeuty”, gdzie dba o to, aby prawo stało po stronie fizjoterapeutów.

  Martyna Kasper-Jędrzejewska

  Martyna Kasper-Jędrzejewska

  Fizjoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu i nauk medycznych, dydaktyk/adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Jej działalność naukowo-badawcza skupiona jest wokół podstawowych zjawisk zachodzących w mięśniach dna miednicy po zastosowaniu interwencji fizjoterapeutycznych u kobiet zdrowych i z dysfunkcjami dna miednicy. Współautorka dwóch projektów dydaktycznych o tematyce fizjoterapii okołoporodowej i w dysfunkcjach dna miednicy, których efektem są podręczniki akademickie i wdrożenie przedmiotów dla studentów fizjoterapii. Członek międzynarodowej Fascia Research Group i International Continence Society. Prowadzi projekt “Aktywność bioelektryczna mięśni dna miednicy i aktywność autonomicznego układu nerwowego u kobiet z dyssynergią i nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy”

  Adam Kosiński

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, kierownik Zakładu Anatomii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu anatomii prawidłowej oraz klinicznej. Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Recenzent artykułów w wielu czasopismach naukowych, członek zespołu redakcyjnego European Journal of Translational and Clinical Medicine.

  Łukasz Paluch

  Łukasz Paluch

  Zajmuje się leczeniem niewydolności żylnej (ponad 20 tys. badań oraz około 10 tys. różnego typu zabiegów usuwania niewydolnych naczyń żylnych, w tym ponad 4 tys. zabiegów ablacji laserowej). Posiada największe w Polsce doświadczenie z użycia lasera radialnego. Jako pierwszy lekarz w Polsce wykorzystał laser o długości 1940 nm. Ukończył WUM, Uniwersytet Medyczny w Grenadzie oraz Uniwersytet Medyczny w Lizbonie. Odbył szkolenie z zakresu flebologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Greifswaldzie. Po powrocie kontynuował naukę w ramach specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Kształcił się z zakresu diagnostyki oraz wewnątrznaczyniowego leczenia naczyń żylnych. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu patologii naczyń żylnych. W 2020 r. ukończył przewód habilitacyjny, publikując pracę m.in. z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki niewydolności żylnej. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szkolił się w najlepszych światowych ośrodkach flebologicznych.  Jest egzaminatorem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu diagnostyki i radiologii obrazowej.  Prowadzi liczne szkolenia z zakresu leczenia i diagnostyki niewydolności żylnej. Regularnie prezentuje swoje dokonania na kongresach naukowych. Czasopismo PRS uznało jedną z jego prac najlepszą pracą 2019 r. na świecie. Laureat grantów Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Członek Profesorskiej Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

  Zapisz się na studia

  Rekrutacja na rok 2023/2024 została zakończona. Dziękujemy!

  Zapisz się na studia

  Rekrutacja na rok 2023/2024 została zakończona. Dziękujemy!

  Dokumenty

  Dokumenty

  Partnerzy kierunku

  Partnerzy kierunku

  Raty

  Raty

  Opłatę za studia podyplomowe można podzielić na dwie lub cztery raty.

  Dwie raty

  po 6 000
  • I rata do 5 października
  • II rata do 28 lutego

  Cztery raty

  po 3 000
  • I rata do 5 października
  • II rata do 15 grudnia
  • III rata do 28 lutego
  • IV rata do 30 kwietnia
  Skip to content