Przejdź do treści

Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych

W ramach Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr GUMed działa Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych. Pracownia ma charakter multidyscyplinarny i zabezpiecza szkolenie z zakresu technik bronchoskopowych, ultrasonografii płuc, technik małoinwazyjnych w ginekologii oraz położnictwie. Taka struktura integruje środowisko nauczycieli akademickich zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, ale skupionych wokół tej samej, bardzo nowoczesnej metodyki nauczania. Ponadto służy to standaryzacji procesu szkolenia specjalizacyjnego jednocześnie w wielu specjalizacjach. Pracownia została wyposażona w 8 symulatorów do wirtualnej symulacji oraz 4 zestawy do ćwiczeń symulacji pracy na fantomach.

Skip to content